Projectomschrijving

Doel
In 2013 wordt het nieuw te bouwen gezondheidscentrum Waterlandplein geopend in het Amsterdamse Nieuwendam Noord. Een multiculturele wijk met veel gezondheidsproblematiek, slechte leefgewoonten, sociaal isolement, maatschappelijke kwetsbaarheid, armoedeproblematiek. In dat wijkzorgcentrum participeren huisartsen, fysiotherapeuten, het OKC, maatschappelijke dienstverlening, ggz- en verslavingszorg en apotheek. Gezamenlijk ontwikkelen ze een laagdrempelig, kwalitatief hoogwaardig, geïntegreerd zorgaanbod van eerstelijnszorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Dit zorgaanbod ondersteunt bewoners in hun gezondheidsbevordering en participatie in de maatschappij. Er wordt gewerkt aan een gestructureerde opbouw van dit zorgaanbod, samen met bewoners en andere zorgverleners in de wijk.

Doelgroep
Alle zorgverleners die participeren in het nieuwe wijkzorgcentrum. Dat zijn in ieder geval: huisartsen, fysiotherapeuten, apotheek, OKC (verloskundigen, kraamzorg, jeugdgezondheidscentrum, opvoedingsondersteuning), organisatie voor maatschappelijke dienstverlening in Amsterdam Noord (maatschappelijk werk, ouderenwerk, sociaal raadslieden, schuldhulpverlening), ggz- en verslavingszorginstelling. Aangevuld met andere zorg- en welzijnsaanbieders in Nieuwendam Noord.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website