Projectomschrijving

In dit vervolgproject zijn de resultaten van het project 'Netwerkvorming rondom kwetsbare ouderen' verdiept en verbreed, door het verstevigen en versneld doorontwikkelen van de geriatrische netwerken.

Thema’s

De verschillende netwerken hebben gewerkt aan actuele thema's zoals:

 • advance care planning
 • eenzaamheid
 • casemanagement Dementie
 • dubbelingen in taken wegnemen
 • integrale zorg en welzijn
 • opstellen wijkplan
 • digitale dossiervorming

Resultaat

 • De verschillende netwerken hebben producten opgeleverd die breed gedeeld en verspreid zullen worden.
 • Door de inzet van ROS-adviseurs in de netwerken kon de keuze van speerpunten op netwerk overstijgend niveau worden afgestemd. Daarmee kon provinciaal een breed scala aan verbeterplannen worden aangepakt, waarvan alle netwerken kunnen profiteren.
 • Meer contact, inzicht en afstemming tussen de deelnemers uit het sociaal domein en de eerstelijnszorg. Dubbelingen werden inzichtelijk.
 • Formalisering van een netwerk is wenselijk. Wanneer men zich echt onderdeel van een netwerk voelt, verbindt men zich meestal ook aan de gemaakte afspraken. Toch is er veel mogelijk gebleken zonder formalisering.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website