Projectomschrijving

Doel
Doel van het onderzoek is om na te gaan welke aspecten van geïntegreerde eerstelijnszorg bijdragen aan de doelmatigheid daarvan, waarbij ook de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven van de betrokken patiëntenpopulatie in beschouwing worden genomen.

Onderzoeksvragen
Het onderzoek richt zich op de algemene vraagstelling: 'Welke aspecten van geïntegreerde zorg zijn  bepalend voor effectieve en efficiënte zorg, gecorrigeerd voor kwaliteit van leven?'

Onderzoeksopzet
We beantwoorden deze vragen door bij 320 eerstelijnsvoorzieningen vast te stellen in welke mate ze geïntegreerde zorg bieden. Van de praktijken wordt op gedetailleerd niveau vastgesteld welke kosten zij in 2011 gegenereerd hebben. Met een vragenlijst onder steekproeven van patiënten wordt de kwaliteit van leven per praktijk vastgesteld. Voor de praktijken die participeren in de bestaande netwerken LINH, SUNN of peilstations wordt de kwaliteit van in 2011 geleverde zorg vastgesteld.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website