Projectomschrijving

In Velp is een multidisciplinaire samenwerkingsstructuur gerealiseerd met een specialist ouderengeneeskunde (SO) als coördinator in de eerste lijn.

Vormgeving samenwerkingsstructuur

Er is uitgezocht hoe deze samenwerkingsstructuur het beste vorm kan krijgen, geformaliseerd kan worden en structureel verankerd en gefinancierd kan worden. Het project heeft zich gebogen over de:

 

  • organisatorische structuren
    (sturing, samenwerking, beleid, besluitvorming, patiëntenparticipatie, scholing)
  • juridische vormgeving
    (onderlinge en eind- verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden, patiëntenprivacy, toegang tot EPD)
  • financiële kwesties
    (hoofd- en onderaannemerschap, betaaltitel, doorrekening van praktijkkosten)

Resultaat

Het inhoudelijke resultaat is dat patiënt, mantelzorger én hulpverleners meer zicht op de problemen van de oudere krijgen en deze beter en efficiënter aanpakken. Het door alle betrokkenen onderschreven zorgbehandelplan speelt hierin een belangrijke rol. Door deze wijze van overzichtelijk multidisciplinair samenwerken van de zorgverleners kan de oudere langer en met meer kwaliteit van leven thuis blijven wonen.

Meer informatieNaar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website