Projectomschrijving

In Gezondheidscentrum De Monden hebben de 1e en 0e lijn nauw samengewerkt aan een integrale aanpak voor het verbeteren van de zorg in een krimpregio. De integrale aanpak is gebaseerd op het chronic care model en gericht op de burgers met meervoudige problematiek.

Resultaten

  • uitgewerkt en geïntegreerd preventiemodel voor patiënten met meervoudige problematiek
  • POH en Assistentes Huisartsen werken met de GFI (Groninger Frailty Indicator) om naast de lichamelijke klachten ook naar de sociale en psychische problematiek te kijken.
  • gezamenlijke digitaal informatiesysteem (gekoppeld aan het HIS)
  • 5 zorgpaden (Diabetes, Overgewicht, COPD, Oncologie, Depressie & andere psychische klachten)
  • gestructureerde scholing en deskundigheidsbevordering van nieuwe medewerkers


Er ontstaan aanzienlijke verbeteringen in de samenwerking en integrale aanpak. Centraal aandachtspunt is de zelfredzaamheid van de patiënten. Burgers, zittende in een cliëntpanel, zijn tevreden. Hulpverleners waarderen de nauwe samenwerking.

Meer informatie

Bekijk de film over Gezondheidscentrum De Monden op YouTube

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website