Projectomschrijving

Door het Multidisciplinair Samenwerkings Model (MSM) hebben alle mogelijke zorgverleners en zorginstellingen de mogelijkheid afgestemde, gecoördineerde multidisciplinaire zorg en welzijn in de buurt van de cliënt te realiseren. Ook wordt de cliënt, door gebruik van MSM, persoonlijk gestimuleerd tot actieve deelname aan het totale zorgproces. 

Wat is MSM?

MSM is (binnen een beveiligde omgeving) een:

  • organisatiemodel voor multidisciplinaire samenwerking
  • beschreven geprotocolleerd proces
  • virtueel platform
  • gedigitaliseerd, multidisciplinair patiëntendossier
  • portaal tussen zorg en welzijn; gemeente en eerstelijns zorgverleners

De huisarts is de spil waaraan alle informatie digitaal aangeleverd wordt.

Resultaat

MSM versterkt de ketenzorg binnen de eerste lijn en vormt een digitaal portaal waarmee de eerstelijnszorg en de gemeentelijke voorzieningen gekoppeld en transparant gemaakt worden. Door gebruik van het elektronisch dossier zijn alle betrokkenen op de hoogte van de interventies en plannen.

Achtergrond

MSM is ontwikkeld en geïntroduceerd in de gemeente Maasgouw (project 154012119), vervolgens doorontwikkeld (project 1540121191) en in dit project verder opgeschaald en geoptimaliseerd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website