Projectomschrijving

Voor multidisciplinaire zorg aan patiënten met een complexe hulpvraag binnen de eerste lijn is samenwerking tussen zorgverleners noodzakelijk. Om die samenwerking praktisch te vereenvoudigen en inhoudelijk te optimaliseren, heeft dit project het Multidisciplinair SamenwerkingsModel Maasgouw (MSM) ontwikkeld: een virtueel multidisciplinair gezondheidscentrum.

Hoe werkt MSM?

Een van de zorgverleners vult in samenspraak met de patiënt een op ICF gebaseerde vragenlijst van 36 items in, waarmee alle problemen op functie, activiteiten en participatieniveau op één A4-tje in kaart worden gebracht. Hieruit wordt een advies gegenereerd over welke vormen van eerstelijnszorg kunnen helpen bij de totale problematiek. De huisarts bespreekt het advies met de patiënt. De patiënt geeft binnen MSM zelf aan door welke zorgverlener(s)/eerstelijns praktijk(en) hij de behandelingen wil laten uitvoeren. Die zorgverleners stellen een eigen monodisciplinair behandelplan op. Vervolgens wordt een gezamenlijk behandelplan gegenereerd dat tijdens een multidisciplinair overleg in een virtuele omgeving door alle betrokkenen wordt besproken en vastgesteld. 

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website