Projectomschrijving

In Achterveld en omgeving (plattelandsgebied) zijn 2 netwerken opgericht van zorgprofessionals en dienstverleners in welzijn voor:

  • ouderen
  • mensen met psychosociale problemen

Resultaat: zowel de samenwerking als de zorg zijn verbeterd.

Inspiratie voor landelijk advies

Elk netwerk heeft een werkmap gemaakt met protocollen, werkafspraken met derden (ziekenhuis, huisartsenpost, etc.) en andere handige tools. De werkmap ouderenzorg heeft als inspiratie gediend voor het landelijk advies van de NHG omtrent multidisciplinaire samenwerking rond ouderenzorg.

Netwerkorganisatie

Daarnaast is het gezondheidscentrum samen gaan werken met andere gezondheidscentra in de regio om schaalgrootte te creëren en daardoor betere inhoudelijke en financiële afspraken te kunnen maken met 'grote' samenwerkingspartners zoals de:

  • gemeente
  • grote zorgorganisaties (zoals V&V-organisaties)
  • zorgverzekeraar (Achmea)

Er is een netwerkorganisatie opgericht van 14 samenwerkende gezondheidscentra in de regio Midden Nederland (de GMN). Ook hiervan is een werkmap gemaakt met de missie/visie en de gezamenlijke agenda, maar ook de aangepaste stukken van de eigen organisatie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website