Projectomschrijving

Doel
Bijdragen aan de psychische gezondheid en het welbevinden van volwassen allochtone vrouwen en vrouwen met een lage SES die last hebben van lichte psychische klachten, in de centrumwijken in Den Haag. Door preventieve benadering komen tot verminderen van lichte psychische klachten bij kwetsbare allochtonen. Met zoveel mogelijk behandeling in de brede eerste lijn. Dit zal worden bereikt door betere afstemming en samenwerking tussen de partners in het veld, evenals het toegankelijk maken van het bestaande aanbod voor vrouwen met lichte psychische klachten.

Doelgroep
WoonserviceWijken Centrum (partnership van een groot aantal aanbieders op gebeid wonen, welzijn en zorg in centrum Den Haag), Azivo, welzijnsorganisatie Zebra, Parnassia/Context, i-psy, gezondheidscentrum De Rubenshoek, Stichting Lijn1, Stiom, huisartsen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website