Projectomschrijving

Doel

Optimalisering van zorg aan kwetsbare ouderen, multidisciplinair en integraal georganiseerd vanuit de domeinen wonen, zorg, welzijn, cure en care. Dit in een nieuwe organisatorische constructie die leidt tot een optimale organisatie voor kwetsbare ouderen. Uitgangspunt hierbij is de zorg zoals gedefinieerd in het zorgprogramma.  Populatiegericht, multidisciplinair en gebaseerd op de uitgangspunten van het chronic care model.

Doelgroep

De kern wordt gevormd door de huisarts en poh-ouderenzorg. Ondersteund door een multidisciplinair team: specialist ouderengeneeskunde, apotheker, fysiotherapeut en de patiënt of zijn informele zorg. Uitvoering vindt plaats onder hoede van het Eerstelijns Zorg Bedrijf Fiesland (EZBF) (een samenwerkingsverband van Palet en gezondheidscentrum Bonnehûs)).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website