Projectomschrijving

Met het project KOMPLEET is op strategisch niveau regionaal een bestuurlijk netwerk gevormd op het gebied van ouderenzorg met verbinding naar de bestaande netwerkoverleggen zoals het VVT Platform Zuidoost-Brabant, de Zorgketen Dementie Eindhoven e.o. en Helmond. Dit bestuurlijk netwerk volgt ontwikkelingen en kan zo nodig een vertaalslag maken en regionaal implementeren op de werkvloer. In het netwerk is 1 kwaliteitsmodel leidend in de zorg voor kwetsbare ouderen.

Doel

In dit vervolgproject geven wij de lokale netwerken een boost door de praktijkondersteuner te ondersteunen bij de organisatie en invulling van netwerkbijeenkomsten. De ‘lessons learned’ worden doorontwikkeld en verwerkt in het protocol. 

Netwerkbijeenkomst

De fysieke netwerkbijeenkomst is geen doel op zich maar een middel dat dient als smeerolie in de samenwerking, dat bewezen vruchten afwerpt tijdens het Eerstelijns Kernteam (EKT) overleg en het Multi Disciplinair Overleg (MDO), en bij implementatie en gebruik van het ketenondersteuningssysteem (KOS). Hiermee wordt de zorg voor de kwetsbare ouderen en de ondersteuning van mantelzorgers met de keten gestroomlijnd georganiseerd.

Meer informatie

Website KOMPLEET

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website