Projectomschrijving

Doel

Kwetsbare ouderen zo lang mogelijk in optimale gezondheid in hun voorkeursomgeving te laten wonen door middel van een keten ouderenzorg. Daarbij wordt de multidisciplinaire zorg gecoördineerd vanuit de eerstelijnszorggroep PoZoB  met integratie van ouderenzorg, laagdrempelig, dicht bij de patiënt. Een regionaal een netwerk ouderenzorg, waarin zoveel mogelijk partners betrokken bij ouderenzorg participeren. Dit regionale netwerk zal deel uitmaken van het AC|IO-netwerk, gecoördineerd vanuit Maastricht.

Doelgroep

PoZoB, huisartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, thuiszorg, klinisch geriater, apotheker, maatschappelijk werk, Gecoördineerd Ouderenwerk De Kempen, Steunpunt Mantelzorg De Kempen, Eindhovens steunpunt, verzorgingshuizen, welzijnsafdelingen van gemeenten, een huisartsen call-centrum, FAST.

Meer informatie

Website KOMPLEET

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website