Projectomschrijving

‘Kapstok Aangehaakt’ is een vervolg op het project Kapstok Mantelzorgexperiment.

Resultaat

In dit vervolgproject is mantelzorg blijvend op de agenda van de sociale wijkteams in Emmen gezet door:

  • themabijeenkomsten voor de sociale wijkteams, welzijnswerkers en vrijwilligers
  • nascholingen voor POH-ers en doktersassistenten
  • scholingsbijeenkomsten voor Zorgloket- en WMO-consulenten (de gemeente heeft toegezegd dit jaarlijks te herhalen)
  • de Mantelzorgwijzer is digitaal toegankelijk gemaakt en uitgebreid met de ondersteuningsmogelijkheden vanuit vrijwilligers
  • samen met de gemeente is een Respijtzorgwijzer ontwikkeld, zodat de ondersteuningsmogelijkheden beter bekend zijn

Samenwerking

Dit alles heeft bijgedragen aan de verdere bewustwording en samenwerking tussen professionals, sociale wijkteams, Zorgloket- en WMO-consulenten én vrijwilligers rond Mantelzorg.

Overdracht

De ervaringen zijn samengebracht in de workshop 'Samenwerken rond Mantelzorg', die verzorgd is voor huisartsenopleiders in Noord-Nederland en tijdens het NHG, Moderne Dementiezorg en Volksgezondheid congres. In 2016 organiseert het Interkerkelijk Contactpunt mantelzorg-netwerkcafés voor alle vrijwilligersorganisaties in Emmen. Een goed bewijs van borging van het onderwerp, ook bij vrijwilligers. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website