Projectomschrijving

Dit project onderzoekt de functionaliteiten en mogelijkheden van het inloopcentrum in het centrum van Schiedam en een tweede vestiging aan het Rubensplein. Deze laagdrempelige voorziening, waarin verschillende zorgprofessionals uit de eerstelijnszorg werken, vangt zorg- en welzijnsvragen in de wijk op. Hierbij hoeft een cliënt niet langer verschillende locaties en professionals te consulteren en is directe doorverwijzing en consultatie zonder afspraak gebruikelijk. Het inloopcentrum richt zich primair op kleine gezondheidsklachten en preventie. Uiteindelijk draagt dit inloopcentrum bij aan de zelfzorgvaardigheden van (eventueel mantelzorgbiedende) burgers, vroegsignalering van kwetsbaarheid en het terugdringen van consumptie van reguliere eerste- en tweedelijnszorg. Daarnaast geeft het organisatieconcept zorgprofessionals de mogelijkheid om taken te delegeren en biedt het kansen voor huisartsen om zich te richten op meer complexe aandachtsgebieden.

Doel

Doel van het project is het in kaart brengen van de juridische- en organisatorische randvoorwaarden van een inloopcentrum en het vormgeven van een effectief organisatieconcept. Dit bevordert de overdraagbaarheid van het concept elders in het land.

Meer informatie

Vervolgproject

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website