Projectomschrijving

Dit project is een vervolg op het project ‘Persoonlijke preventie in de wijk’. Om de beweging van Ziekte en Zorg (ZZ) naar Gezondheid en Gedrag (GG) in de wijk vorm te geven, is een integrale aanpak nodig.

Resultaat

In dit project is een duurzaam integraal samenwerkingsnetwerk voor gezondheid in de wijk geïmplementeerd. Huisartsen en gezondheidscentra nemen hierbij het voortouw met ondersteuning van een coördinator Gezonde Wijk. Er is een praktische handleiding geschreven die kan bijdragen aan opschaling naar andere wijken en regio’s in Nederland.

Succesfactor

Het zorggebruik in de eerstelijnszorg kan worden teruggebracht als er hecht wordt samengewerkt met partners in de wijk zoals welzijn, sociale wijkteams, wijkverpleegkundigen en sport- en leefstijlprofessionals. Eén gedragen coördinatie- en aanspreekpunt voor die samenwerking in de wijk is hiervoor een onmisbare (f)actor.

Meer informatie

Resultaten en producten vindt u op www.gezondnl.nl.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website