Projectomschrijving

Doel

Verbetering kwaliteit van leven van COPD-patiënten in Noordwest Utrecht door: 

 • implementeren van ketenzorg volgens de Zorgstandaard COPD
 • versterken van multidisciplinaire samenwerking in de eerste lijn met centraal stellen van zelfmanagement en streefdoelen

Opbrengst

 • Kwalitatieve verbetering van de COPD-zorg in 20 lokale multidisciplinaire teams verspreid over de regio.
 • Regionale ketenzorgprogramma is geïmplementeerd in deze teams.
 • Deelnemende huisartsenpraktijken zijn CIT (COPD Implementatie Traject) gecertificeerd.
 • Er is een contractafspraak met de zorgverzekeraar over ketenzorg COPD.
 • Zelfmanagement en werken met een Individueel Zorgplan (IZP) heeft veel aandacht gekregen.
 • Resultaat om >70% van de patiënten te voorzien van een IZP met zelf geformuleerde streefdoelen is niet behaald.
 • Patiëntenparticipatie was vooral in de vorm van spiegelgesprekken erg zinvol.
 • Geen conclusies mogelijk over de kwaliteit van leven bij deelnemende patiënten door ontbreken van structurele registratie van CCQ aan begin en einde van het project.
 • Samenwerking met de tweede lijn in de vorm van consultatie en nascholing door longartsen.

Meer informatie

Website KetenzorgNU

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website