Projectomschrijving

In de Amsterdamse wijk IJburg wordt al ruim 10 jaar een integrale wijkgerichte aanpak toegepast voor mensen met meervoudige en/of complexe problemen. Deze integrale aanpak heeft concreet vorm gekregen in het IJ-office: een platform voor het herkennen van meervoudig complexe problemen en het ondersteunen van de betreffende burgers én professionals door het versterken van de 0e en 1e lijn.

Meerwaarde IJ-office

In dit project hebben het IJ-office en TNO inzichtelijk gemaakt wat de meerwaarde is van het IJ-office door de succesvolle elementen uit de aanpak te benoemen en de mogelijke financieringsbronnen te verkennen.

Opbrengsten

  • Een doelmatiger ingericht werkproces door onder andere meer mogelijkheden te creëren voor vroegtijdige terugverwijzing naar ‘lichtere vormen’ van zorg en maatschappelijk werk.
  • Inzicht in wat de kosten en effecten zijn van het IJ-office, uitgaande van de aangebrachte verbeteringen.
  • Een voorgestelde bekostiging voor de integrale samenwerking op IJburg.
  • Een update van de succesvolle elementen van het IJ-office, het aantal cliënten en de samenwerkingspartners.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website