Projectomschrijving

Met de eerste projectsubsidie is de samenwerking ‘Alphen op 1 lijn!’ succesvol ontwikkeld. In dit vervolgproject is de multidisciplinaire organisatie vormgegeven, die de faciliterende taken uitvoert om de zorgverleners in de eerste lijn te ontzorgen.

Visie

Multidisciplinaire zorg zou op 3 niveaus georganiseerd moeten worden om de huidige ontwikkelingen in de zorg het hoofd te kunnen bieden:

 1. Wijk: wijkgerichte GES
 2. Stad: organisatie tussen de GES’en = Alphen op één lijn
 3. Regio: organisatie tussen multidisciplinaire koepelorganisaties

Inkoopvoordeel en betere afstemming

De organisaties op stad- en regioniveau zijn faciliterende organisaties. Binnen GES’en vinden veel dezelfde faciliterende activiteiten plaats, zoals:

 • organiseren van scholing
 • ontwikkelen van kwaliteitsbeleid
 • financieel beheer
 • patiëntenparticipatie
 • overleg met zorgverzekeraar

Dit kan efficiënter samen worden gedaan. Daarnaast worden dezelfde middelen aangeschaft zoals:

 • KIS
 • patiëntenportaal
 • patiënteninformatiemateriaal

Hier kan door samenwerken inkoopvoordeel en betere afstemming van de middelen en aansluiting op elkaar kan worden bereikt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website