Projectomschrijving

Doel
Structurele ketensamenwerking tussen eerste lijn, welzijn, zorg en wonen in Nieuwegein. Deze wordt organisatorisch vorm gegeven per woonservicezone. Uitgaande van het perspectief op welbevinden van wijkbewoners. Het project sluit aan op het project ‘Nieuwegein, stad voor iedereen’, waarbij zelfredzaamheid, ervaren kwaliteit van leven en participatie centraal staan. Ook sluit het aan op de ketensamenwerking tussen eerste lijn en welzijn in Doorslag-Nieuwegein.

Doelgroep
Eerstelijnszorg, onderwijs, welzijn, veiligheid en wonen. Dat zijn: Stichting Welzijn Nieuwegein, gemeente, 4 gezondheidscentra en 2 gezondheidscentra in oprichting, de woningcorporaties Portaal, Mitros, Jutphaas Wonen, Zorgspectrum, Vitras/CMD, GGZ Indigo, basisscholen, middelbaar onderwijs en speciaal onderwijs, bibliotheek, sportvoorzieningen, ROS Raedelijn, Hulsebosch Advies, Agis.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website