Projectomschrijving

Het project levert een bijdrage aan het stimuleren van gebiedsgerichte eerstelijnszorg volgens de wensen en behoeften van patiënten en zorggebruikers. Het project is uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen Zorgbelang Nederland, NPCF en drie regionale zorgbelangorganisaties (Fryslan, Gelderland en Noord-Holland).

Methodiek gebiedsgerichte zorg vanuit patiëntenperspectief

Er is een regionaal toepasbare en gestandaardiseerde methodiek ontwikkeld voor het realiseren van gebiedsgerichte zorg vanuit patiëntenperspectief. De methodiek is ontwikkeld op basis van 3 pilots. Met de ontwikkelde methodiek kunnen afspraken gemaakt worden vanuit patiëntenperspectief en is inzicht verkregen in de randvoorwaarden. De methodiek blijkt geschikt om verschillende disciplines bij elkaar te brengen. De methode biedt de kans om vraaggericht vorm te geven aan de eerstelijnszorg, zodoende helpt de methode om de patiënt en de zorgvraag centraal te stellen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website