Projectomschrijving

Doel
Het uitbouwen van een stedelijke en wijkgerichte netwerkstructuur voor geïntegreerde wijkgerichte ouderenzorg in 4 wijken Den Bosch. Dit krijgt op twee niveaus vorm:

  • op bestuurlijk niveau (het inrichten van een regiegroep)
  • op operationeel niveau (het opzetten van wijkwerkgroepen)


Door op deze 2 niveaus de zorg te organiseren worden wijkprogramma(s) met elkaar gemaakt en uitgevoerd om te komen tot verbetering van zorg voor de kwetsbare oudere. Dit gebeurt onder andere door:

  • (nieuwe) samenwerkingsvormen te realiseren tussen de verschillende sectoren (verpleging en verzorging, welzijn, gemeenten, eerstelijnszorg, GGZ) in samenspraak met cliëntenorganisaties
  • voorbeelden uit te wisselen tussen de wijken
  • organisatie van zelfmanagement door ICT-toepassingen (slimmer organiseren)


Doelgroep
De bestuurlijke verantwoordelijken en zorgverleners uit Den Bosch. Zij kunnen dankzij bundeling van initiatieven komen tot afgestemde zorg voor de kwetsbare oudere.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website