Projectomschrijving

Doel
Het ontwikkelen en implementeren van "gestandaardiseerde" kwalitatief goede integrale zorg voor minimaal drie van de vijf zorgprogramma's diabetes, COPD, cvrm, hartfalen en depressie in minimaal de drie betrokken gezondheidscentra te Nieuwegein. Dat zijn gezondheidscentrum De Roerdomp, De Schans en EMC Nieuwegein.

Bij ontwikkeling en implementatie van deze zorgprogramma’s worden externe partners (patiënten, specialisten) betrokken. Er zal een toolkit worden ontwikkeld voor dit proces. Deze kan worden vertaald naar andere settings in het land. En de huidige organisatiestructuur en  informatievoorziening worden geëvalueerd.

Doelgroep
Zorgprofessionals en management van de drie gezondheidsentra in Nieuwegein: De Roerdomp, De Schans en EMC Nieuwegein. Met ondersteuning op boven-centrumniveau. Zij kunnen dankzij de ontwikkelde en geïmplementeerde zorgprogramma’s een betere zorginhoudelijke kwaliteit bieden aan de patiënten met chronische aandoeningen van deze drie centra.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website