Projectomschrijving

Doel en doelgroep

Vernieuwingen uit de Op één lijn projecten lokaal verankeren bij

  • huisartsen
  • gezondheidscentra
  • andere eerstelijnszorgverleners
  • V&VT-organisaties
  • welzijnsorganisaties
  • vrijwilligersorganisaties
  • gemeenten

aansluitend bij het snel veranderende zorglandschap in Drenthe en de transities van jeugdzorg, langdurige zorg en Wmo.

Ondersteuning

Wij bieden hen ondersteuning bij de implementatie van goede voorbeelden van geïntegreerde zorg en goede multidisciplinaire samenwerking uit het palet van Op één lijn, zoals:

Financiële borging

Na de opstartfase wordt met relevante financiers zoals Achmea zorgverzekeraar, gemeenten en patiëntenorganisaties gesproken over de KEI intenties en de borging hiervan. 

Evalueren

De Expertgroep stelt per KEI-traject een eindrapportage op over de geleerde lessen. Uitgangspunten van Triple Aim worden hierbij gebruikt. Via de verschillende deelnemende organisaties zullen de resultaten en ervaringen worden gedeeld.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website