Projectomschrijving

Integrale geboortezorg in de Regio Rivierenland

Binnen het ZonMw-project ‘De Zwangere Centraal’, zijn regionaal de volgende zorgpaden ontwikkeld:

 • zwangere vrouwen met overgewicht/ gezonde gewichtstoename in de zwangerschap
 • zwangerschap bij allochtone vrouwen van niet-westerse afkomst
 • zwangerschap bij vrouwen met psycho-sociale problematiek
 • zwangerschap bij aanstaande ouders met een lage SES
 • tienerouderschap/jonge ouders


Betrokken zorgverleners zijn:

 • huisartsen
 • verloskundigen
 • gynaecologen
 • diëtisten
 • beweegtherapeuten
 • jeugdverpleegkundigen
 • de verenigde kraamzorg- instellingen


Het doel van het zorgpad is tweeledig:

 1. Zorg op maat, aan zwangere vrouwen, die kampen met obesitas ten tijde van de zwangerschap.
 2. Daarnaast richt het zorgpad zich op het voorkómen van excessieve gewichtstoename tijdens de zwangerschap voor alle zwangere vrouwen.

Implementatie

Met de implementatie van het zorgpad streven we naar een regionale uniforme werkwijze in Rivierenland. Het Netwerk Geboortezorg Rivierenland heeft een implementatie plan opgesteld dat in 2014 uitgevoerd wordt. Belemmerende en bevorderende factoren worden in beeld gebracht. De resultaten van dit project worden ingezet bij de uitrol van de overige 4 zorgpaden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website