Projectomschrijving

Doel

Multidisciplinaire samenwerking rondom geboortezorg, met de (zwangere) vrouw, haar (ongeboren) kind en partner centraal. Uitgaande van verbondenheid tussen lichaam en geest, zorg op maat, in eerste lijn waar mogelijk, in tweede lijn indien nodig, en een eerstelijnsverloskundige of gynaecoloog als casemanager en zorgorganisator. Voor de regio Rivierenland (150.000 inwoners).

Resultaat

Binnen het ZonMw-project ‘De Zwangere Centraal’, zijn regionaal de volgende zorgpaden ontwikkeld:

 • zwangere vrouwen met overgewicht/ gezonde gewichtstoename in de zwangerschap
 • zwangerschap bij allochtone vrouwen van niet-westerse afkomst
 • zwangerschap bij vrouwen met psycho-sociale problematiek
 • zwangerschap bij aanstaande ouders met een lage SES
 • tienerouderschap/jonge ouders


Betrokken zorgverleners zijn:

 • huisartsen
 • verloskundigen
 • gynaecologen
 • diëtisten
 • beweegtherapeuten
 • jeugdverpleegkundigen
 • de verenigde kraamzorg- instellingen

Vervolg

In het vervolgproject wordt het zorgpad overgewicht geïmplementeerd. Belemmerende en bevorderende factoren worden in beeld gebracht. De resultaten van dit vervolgproject worden ingezet bij de uitrol van andere zorgpaden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website