Projectomschrijving

Doel

Komen tot een toekomst bestendig netwerk op één locatie van zorgverleners met als doel om de gezondheid en het welzijn van alle (kwetsbare) ouderen in Elsloo te bevorderen en zo de zorgbehoefte te beperken.

Resultaten

  • Samenwerking
    De professionals hebben elkaars werkwijze beter leren kennen via het gezamenlijk bespreken van complexe casuïstiek. Daarbij ontstaat ook een gezamenlijke visie op zorg. Paramedici, apotheker en specialist ouderengeneeskunde leveren inmiddels zorg over de traditionele domeingrenzen heen. Er is een taakomschrijving opgesteld voor de 'wegwijzer', de professional die de zorg voor één patiënt coördineert. In het organisatieplan zijn de bestuurlijke, juridische en financiële afspraken zijn vastgelegd. Voor gefaseerde uitbreiding van het netwerk is een meerjaren beleidsplan opgesteld.
  • Integraal zorgproces
    Er is een integraal zorgproces rondom kwetsbare ouderen ontworpen, inclusief het beter identificeren van kwetsbare ouderen en herstructureren van de zorg over huidige domeingrenzen heen. 
  • Expertise van ouderen/mantelzorgers
    De expertise van ouderen/mantelzorgers is structureel opgenomen in het netwerk door vormgeving van een denktank van ouderen/mantelzorgers.

Meer informatie

Vervolgproject

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website