Projectomschrijving

De ZorgBuurtSuper is een samenwerkingsverband op buurtniveau waarin alle nu versnipperde organisaties een verbinding maken om de mantelzorger zo te ondersteunen dat overbelasting wordt voorkomen. Daardoor zijn mensen langer in staat thuis te wonen en daar de zorg te organiseren. Er is 1 aanspreekpunt in de buurt voor mantelzorgers.

Samenwerkingspartners

 • Gemeente Smallingerland
 • De Friese Wouden
 • ZuidOostZorg
 • Maatschappelijke Onderneming Smallingerland
 • Palliatieve Thuiszorg (vptzzo Friesland)
 • Buurtzorg huisartsen Drachten
 • Kerken (PKN)
 • Gemeentezorg Bethelkerk
 • Tinz
 • MEE Friesland
 • Stichting Humanitas
 • Stichting De Zonnebloem
 • Rode Kruis
 • Zorgverzekeraar De Friesland

Resultaten

 • Ketenzorg tussen formele en informele professionals.
 • Maximale afstemming van het integrale zorgaanbod op de vraag van cliënt en mantelzorger.
 • Risico-scan. De ontwikkelde risico-scan is een belangrijk hulpmiddel gebleken om risicofactoren in ‘dezelfde taal’ bespreekbaar te maken en van daaruit tot integrale probleemoplossing te komen.
 • De ketensamenwerking geeft mantelzorger de regelcapaciteit (regie) die bepalend is voor vermindering van ervaren belasting en stress.

Meer informatie

Film over de Zorgbuurtsuper op YouTube

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website