Projectomschrijving

De schotten in de zorg hebben tot gevolg dat ouderen zorg krijgen van verschillende instanties, waarbij de afstemming veelal ontbreekt. De afgelopen jaren zijn er dan ook veel interventies ontwikkeld om de zorg rondom ouderen beter af te stemmen.

Systematische aanpak ontbreekt

Een systematische aanpak om de toegevoegde waarde van deze verschillende interventies te beoordelen ontbreekt. Hierdoor worstelen overheden, financiers, professionals en ook patiënten met welke interventies nu geschikt zijn voor een bredere toepassing in een andere regio of setting.

Doel

In dit project wordt een online instrumentarium ontwikkeld en gerealiseerd waarmee systematisch kan worden vastgesteld of een interventie geschikt is voor een bredere toepassing in een andere regio of setting. Het instrument wordt ontwikkeld op basis van een pilot bij een selectie van 4 Op één lijn praktijkprojecten (Velp, Scheveningen, Emmen en Weststellingwerf), waarin specifieke interventies zijn ontwikkeld voor ouderen in een extramurale setting.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website