Projectomschrijving

De omslag van 'versnipperende zorg voor ziekte' naar 'samenhangende zorg voor gezondheid en een gezonde leefstijl' vraagt om een stevige bestuurlijke basis voor samenwerking in de buurt en gemeente. Een stevige netwerkstructuur voor domeinoverstijgende multidisciplinaire samenwerking voor ouderen ontbreekt in Oirschot. Dit is nodig om te komen tot een samenhangende geïntegreerde benadering van eerstelijnszorg, voor nu en in de toekomst.

Doel
De focus in dit project ligt enerzijds op de eerste lijn en haar relatie met het maatschappelijk veld (rol van de gemeente - WMO, preventie, leefstijl) en anderzijds op populatie- en gebiedsgerichte zorg (financiering, wijkgezondheidscentrum, bereikbaarheid, populatiekenmerken).

Samenwerking
Dit is een project opgezet door:

  • professionals in de eerste lijn (zorg en welzijn)
  • gemeente Oirschot, GGD Brabant Zuidoost
  • de Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) Robuust
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website