Projectomschrijving

De Binnenplaats heeft in dit vervolgproject, aan de hand van een door het Jan van Es Instituut ontwikkelde incompany leergang, gewerkt aan een evenwichtige ontwikkeling op 3 domeinen in de organisatie:

  • zorginhoudelijke professionalisering
  • bedrijfsmatige professionalisering
  • versteviging van de interne samenwerking

SOLK Volwassenen en SOLK Infants

Zorginhoudelijk werd gewerkt aan het thema SOLK Volwassenen en SOLK Infants (Infant Mental Health, IMH).

Rol subsidie

De subsidie heeft professionele begeleiding van ons team mogelijk gemaakt in een ingrijpende periode van onze samenwerking. Zonder deze begeleiding zou de samenwerking waarschijnlijk zijn teruggebracht naar een naast elkaar bestaan van naar elkaar verwijzende praktijken zonder verdere binding. Nu hebben we een steviger basis voor professioneler, zakelijker en toch zeer geïnspireerde samenwerking. De samenwerkingsproblemen hebben de aandacht in eerste instantie erg naar binnen gericht laten zijn. Nu het einde van het project nadert is er weer ruimte voor flow naar de inhoudelijke zorg in samenwerking met de stakeholders.

Achtergrond

Dit project is een vervolg op het project 'Zelfstandigheid in Verbondenheid'. Zie de project website voor meer informatie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website