Projectomschrijving

Thuiszorg Rotterdam heeft het initiatief genomen om samen met de Rotterdam Stroke Service (RSS) en de eerstelijns zorgprofessionals de nazorg voor CVA-patiënten in de regio te verbeteren en duurzaam in te richten. Het doel is een betere inzet van de lokale zorgcapaciteit, secundaire preventie en substitutie van tweede- naar eerstelijnszorg. 

Resultaten

 • Kwaliteitscriteria voor de CVA-verpleegkundige. Zij zorgt voor afstemming tussen zorgverleners binnen de eerste lijn en met de tweede lijn.
 • Oprichting eerstelijnsnetwerk voor zorgverleners in de eerste lijn die zich bezig houden met CVA. Er is een bestuur geformeerd en er zijn kwaliteitscriteria ontwikkeld.
 • Afspraken tussen tweede en eerste lijn en binnen de eerste lijn met alle betrokkenen:
  - ziekenhuizen
  - verpleeghuizen
  - revalidatiecentra
  - thuiszorg
  - CVA-verpleegkundigen
  - paramedici
  - huisartsen
  Deze afspraken zijn vastgelegd in een zorgpad.
 • De eerste lijn is bestuurlijk vertegenwoordigd in Rotterdam Stroke Service (RSS) en maakt onderdeel uit van het dagelijks en algemeen bestuur. Er zijn afspraken gemaakt over het uitvoeren van kwaliteits-audits.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website