Projectomschrijving

Doel
De gezamenlijke zorgverleners van Midden-Holland realiseren in een regionaal netwerkverband één geïntegreerd zorgprogramma voor de behandeling en begeleiding van mensen met bewegingsbeperkingen. De zorg wordt in groepsverbanden op wijkniveau aangeboden. Zodanig dat een patiënt zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven en zo weinig mogelijk hinder heeft van de aandoening. Te beginnen voor patiënten met artrose en reumatoïde artritis.
Dit door de oprichting van een multidisciplinair Zorgnetwerk Bewegingsbeperking (ZNBB) Midden-Holland. En de oprichting van een Zorggroep Bewegingsbeperking (ZGBB) Midden-Holland.

Doelgroep
Apotheek Zorgbureau Leiden, Gouda en Rijnmond (AZb), thuiszorgorganisatie Vierstroom, zorgaanbieders, patiëntvertegenwoordigers, verzekeraars.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website