Projectomschrijving

Doel
Het ontwikkelen van een samenwerkingsvorm voor huisarts, POH-er, apotheker, thuiszorg-, welzijnsinstelling, casemanager en mantelzorger gericht op een betere afstemming van het zorgaanbod op de zorgbehoefte van de thuiswonende patiënt met dementie in regio Haaglanden.

Werkwijze
In 3 groepen wordt uitgeprobeerd welke afspraken nodig zijn tussen alle zorg- en hulpverleners die betrokken zijn bij een patiënt met dementie en zijn mantelzorgers. De afspraken gaan over de volgende onderwerpen:

  • wie doet wat en wie heeft de regie
  • welke informatie heeft iedere zorgverlener nodig van de andere
  • welke standaard afspraken kunnen worden gemaakt en hoe bereiken de zorgverleners elkaar


Verwacht resultaat
Een concrete organisatiestructuur en een passende vorm van informatieuitwisseling, die aansluit bij de werkwijze van deze partijen, waarin taken van elke partij helder zijn, wordt ontwikkeld. Dit model kan later in de regio in andere wijken/ gemeenten worden ingezet.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website