Projectomschrijving

In een businesscase in Velp heeft de Stichting Een Plus Samenwerking uitgewerkt hoe een lokale multidisciplinaire zorggroep van zelfstandige praktijkhouders, kan worden ingericht.

Afstemming op patiëntenpopulatie

Het voordeel van een lokale multidisciplinaire zorggroep is dat geïntegreerde zorg en zorgprogramma's nauw kunnen worden afgestemd op de eigen patiëntenpopulatie. De ontwikkeling van populatiegerichte zorg gaat snel, omdat de lijnen kort zijn en de lokale zorggroep zelf de prioriteiten bepaalt voor inzet van de financiële middelen.

Doelmatig

Het blijkt goed mogelijk een relatief slanke organisatie in te richten om als lokale multidisciplinaire zorggroep ketenzorg integraal in te kopen. Het meest doelmatig is het oprichten van één organisatie voor de ontwikkeling; de facilitering en de contractering van geïntegreerd zorgaanbod. In het kader van de businesscase zijn voorbeelden voor een lokale multidisciplinaire zorggroep uitgewerkt van:

  • statuten
  • reglement
  • samenwerkings- en ketenzorgovereenkomsten
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website