Projectomschrijving

Doel
Arts en Zorg heeft een workflow Case Management Systeem ontwikkeld. Dat kan alle zorgprocessen per patiënt bewaken en ondersteunt de zorgverlener (casemanager) bij de coördinatie van de zorg. Het doel is om de toepassing van dit workflow Case Management Systeem te verbreden door een aantal ketenzorgprocessen te analyseren, beter in te richten en te beschrijven. En onderzoek te doen naar de effecten van het gebruik van een workflow Case Management Systeem.


Doelgroep
Alle zorgverleners in de gezondheidscentra van Arts en Zorg, eventueel betrokkenen uit tweede lijn

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website