Projectomschrijving

Doel

Het realiseren van een organisatiestructuur rondom leefstijl voor inwoners met een hoog gewicht gerelateerd gezondheidsrisico, waaronder patiënten met diabetes type 2. De focus in dit traject lag op het gebied van voeding- en beweeggedrag.

Opbrengst

Organisaties uit zowel welzijn en zorg hebben samen afspraken gemaakt over het signaleren en doorverwijzen van mensen met overgewicht op basis van de wensen en behoeften van de inwoners. Het proces van samenwerking tussen professionals van zowel zorg als welzijn is de motor geworden voor een brede wijkgerichte aanpak om gezonde leefstijl te bevorderen in Utrecht-Ondiep en de gehele wijk Utrecht Noord-west.

Samenwerking en borging

De samenwerkingsafspraken worden verder doorontwikkeld en geïmplementeerd binnen de Geïntegreerde Eerstelijns Zorgorganisaties in de wijk (GEZ) samen met welzijnsorganisatie, gemeente Utrecht (Volksgezondheid) en Achmea.

Succesfactor

Belangrijke succesfactor was het gezamenlijk zoeken naar bestaande (financiële) mogelijkheden en deze op elkaar afstemmen; zowel mogelijkheden binnen het zorgdomein als juist in het welzijnsdomein.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website