Projectomschrijving

Doel
Realisatie van een woonservicepunt. Een centrale ruimte in het dorp waar alle bewoners terecht kunnen. Deze omvat:

  • Een zorgsteunpunt, waar eerstelijnszorgverleners multidisciplinair samenwerken.
  • Een wijksteunpunt. Met zorggeschikte woningen, thuiszorg, dagverzorging, dagbesteding, welzijn en preventie.

Uitvoering vindt plaats in verschillende fasen. Betreffende het zorgsteunpunt gaat het vooral om de wijze van samenwerking, juridische structuur, de functies in het zorgsteunpunt, het multifunctioneel gebruik maken van ruimten, gezamenlijk beheer, gezamenlijke programmering etc.


Doelgroep
Het woonservicepunt richt zich op de inwoners van Dreumel e.o. Het woonservicepunt biedt een volledig pakket aan welzijn en zorg. Daardoor kunnen mensen in kleine kernen blijven wonen. In het bijzonder is er aandacht voor de oudere, hulpbehoevende alleenwonende patiënt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website