Projectomschrijving

Dit is een vervolgproject op de lokale netwerkvorming via 9 bestaande 'Ateliers in de eerste lijn'. Regio Netwerk Nijmegen op één lijn (NOEL) wil hiermee geïntegreerde zorg en welzijn regiobreed realiseren.

Resultaten

Per wijk zijn samenwerkingsinitiatieven in beeld gebracht door gesprekken met lokale stakeholders. Factoren rondom samenwerking en verbinding tussen de domeinen welzijn, preventie en zorg zijn besproken en leidden tot de volgende conclusies en aanbevelingen:

  • Zorg voor draagvlak en commitment.
  • Stimuleer lokale samenwerking tussen wijkverpleegkundige, welzijnswerker en gezondheidsmakelaar (publieke gezondheid). Geef één van deze professionals de rol van kartrekker. De wijkverpleegkundige vormt de schakel naar de huisarts.
  • Faciliteer kartrekkers en groepsdynamiek.
  • Sluit aan bij wat er is.

Samenwerking

Het samenwerkingsverband NOEL bestaat uit:

  • Coöperatie Integrale Huisartsenzorg Nijmegen
  • LHV Huisartsenkring Nijmegen e.o.
  • ZZG zorggroep
  • NIM, Swon, Inter-Lokaal en Tandem Welzijn (W4)
  • GGD Gelderland Zuid
  • Radboudumc afdeling eerstelijnsgeneeskunde 

Robuust doet het programmamanagement.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website