Projectomschrijving

Doel
De zorgverlening aan de ouderen in verzorgingshuizen verbeteren door een betere aansluiting van de huisartsenzorg op de zorgvraag van deze ouderen. Dat vereist verbetering van de multidisciplinaire zorgverlening tussen huisartsenzorg en verzorgingshuis. Dit kan door ontwikkeling van een ambulante huisartsenpraktijk t.b.v. zelfstandige bewoners van verzorgingshuizen. De ambulante huisartsenpraktijk is frequent aanwezig in een verzorgingshuis. Deze bestaat uit gespecialiseerde huisartsen, nurce practitioners of physician assistents. Als regisseur in de zorg stemt de huisarts ook af met andere betrokken zorgverleners, zoals fysiotherapie, diëtiek, psychosociale zorg e.d.

Doelgroep
Gespecialiseerde huisartsen, nurce practitioners of physician assistents die werkzaam zijn in de ambulante huisartsenpraktijk. De ambulante huisartsenpraktijk richt zich op zorg aan bewoners in verzorgingshuizen. In eerste instantie 350 bewoners in de regio Zorg op Noord (Rotterdam). Tegelijk wenden ze zich tot de medewerkers van het verzorgingshuis met een zorgvraag. Met de afwijkende praktijkorganisatie wordt de zorg dicht bij de bewoners aangeboden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website