Projectomschrijving

Putten uit eigen kracht

Regie over het eigen leven vergroot de motivatie om die regie ook op langere termijn te willen houden. Er is al een instrument dat ouderen hierbij helpt: de EigenKrachtWijzer. Dit is een vragenlijst over alle zorg- en welzijnsthema’s waarmee ouderen te maken hebben. De lijst helpt ouderen bij het vinden van eigen mogelijkheden voor het oplossen van knelpunten. En geeft hen inzicht in hulpbronnen die er zijn. Ook ondersteunt de wijzer de cultuuromslag in denken van professionals.

Doel
De EigenKrachtWijzer is al ontwikkeld, hij is alleen nog niet ingevoerd. Dat is het doel van dit project.

Werkwijze
De onderzoekers voeren onder meer een campagne voor de wijzer en onderzoeken het gebruik ervan onder ouderen. Ze evalueren en kijken daarbij naar de succes- en faalfactoren.

Doelgroep
Inwoners van Almere, in het bijzonder ouderen. Professionals op het gebied van wonen, werken, welzijn en zorg. Andere gemeenten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website