Projectomschrijving

Voorkomen van delier

Een delier is een plotselinge verwardheid. Het heeft een acuut begin, stoornissen in de aandacht en een wisselend bewustzijn. Ook is sprake van hallucinaties, angst, onrust en wanen. Patiënten met een delier hebben een hoger risico op langer verblijf in het ziekenhuis, opname in een verpleeghuis, functieverlies of sterfte. Voorkomen, tijdig herkennen en starten met behandeling is daarom essentieel.

Doel
Onderzoekers verwachten dat het gebruik van melatonine-supplementen bijdraagt aan het voorkomen van een delier na een operatie. Het project onderzoekt dit. Ook wordt onderzocht of registratie met bewegingssensoren helpt bij vroegtijdig herkennen van een delier. 

Werkwijze
De helft van de patiënten krijgt melatonine, de andere helft een placebo. Bewegingen worden met meters om de pols en sensoren onder het matras gemeten. Bewegingen van patiënten met en zonder delier worden vergeleken.

Doelgroep
Kwetsbare ouderen die acuut in het ziekenhuis worden opgenomen voor een operatie van een heupfractuur.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website