Projectomschrijving

Van het ziekenhuis naar huis

Jaarlijks wordt 14 procent van de 65-plussers acuut opgenomen in het ziekenhuis. Bij ontslag hebben zij vaak functieverlies. Of zij dat risico lopen, hangt onder andere af van hun toestand bij opname. Op tijd opsporen van de ouderen met een verhoogd risico kan functieverlies voorkomen. Maar ziekenhuizen leggen de focus op de ziekte. Ook is de overgang van het ziekenhuis naar huis vaak niet gecoördineerd.

Doel
Het doel van het project is onderzoeken of een speciale interventie leidt tot meer functiebehoud en zelfstandigheid van ouderen na ziekenhuisopname. De interventie is een wijkverpleegkundige die tot ver over de muren van het ziekenhuis reikt. Deze bezoekt ouderen tijdens de opname en een paar keer na ontslag thuis.

Werkwijze
De helft van de ouderen in drie ziekenhuizen ontvangt nazorg, de andere helft niet. Het verschil wordt onderzocht.

Doelgroep
Acuut opgenomen 65-plussers met een verhoogde kans op functieverlies

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website