Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de huidige fase van het Nationaal Programma Ouderenzorg is implementatie een heel belangrijk aandachtspunt. Deze volgt na vele jaren ontwikkeling en evaluatie van producten die de zorg voor kwetsbare ouderen kunnen verbeteren. Op een aantal belangrijke thema’s blijft de implementatie nog achter. Een van de redenen is wellicht de onduidelijkheid over de uitkomsten van het NPO. Hiervoor blijken aanvullende wetenschappelijke analyses nodig, waarin de uitkomsten van studies op eenzelfde thema worden geaggregeerd. Op deze manier wordt de meerwaarde van het uitvoeren van studies met dezelfde doelstellingen verzilverd, en wordt de unieke landelijke database TOPICS-MDS op een unieke manier gebruikt.

 

‘Proactieve geïntegreerde zorg voor kwetsbare ouderen in de eerstelijn’ is een thema waar deze extra wetenschappelijke stap noodzakelijk is. Binnen het NPO zijn 10 verschillende projecten uitgevoerd, deze hebben 10 werkwijzen opgeleverd, en 10 uiteenlopende resultaten, waarvan een aantal studies ‘negatieve’ uitkomsten opleveren. De diversiteit van de verschillende projecten heeft zijn waarde. Voor de vertaling naar de praktijk is het nu belangrijk het overall effect van ‘pro-actieve samenhangende zorg’ te kennen. Pas dan kunnen de uitkomsten vertaald worden naar concrete richtlijnen voor de praktijk.

 

De NFU themagroepen ‘vroegopsporing’ en ‘zorgplannen’ hebben zich tot doel gesteld om de evidence uit deze 10 eerstelijnsprojecten wetenschappelijk te aggregeren. Onze brede doelstelling is het wetenschappelijk onderzoeken van het effect van proactieve, geïntegreerde zorg voor ouderen in de eerstelijn, waarbij kwetsbare ouderen worden opgespoord en een zorgplan wordt aangeboden. Om recht te doen aan de karakteristieken van de individuele projecten en de diversiteit van de deelnemende ouderen zullen we een Individual Patient Data Analysis (IPD) doen. De belangrijkste uitkomstmaten zijn functioneren en doelmatigheid van de zorg, zoals verzameld in de landelijke database TOPICS-MDS. Daarnaast zal een uitvoerige studie worden gedaan ter vergelijking van de verschillende ontwikkelde vroegopsporinsgs instrumenten.

 

Inmiddels nemen onderzoekers en projectleiders van alle 10 projecten deel, aangevuld met de NFU-netwerktrekkers. Zij werken gezamenlijk en concreet aan het wetenschappelijk aggregeren van de resultaten van de studies. De projectplannen zijn onderling geschreven en vastgesteld, de TOPICS-MDS organisatie heeft toestemming gegeven om de infrastructuur en de data uit de landelijke database te gebruiken. De studies zijn de gegevens aan het aanleveren. de analyses zullen na de zomer starten.

 

De beschreven stappen zijn gezet met inzet van eigen middelen. Met een NPO-bijdrage voor dit project kan aan deze belangrijke analyses een versnelling én verdieping worden gegeven. Met hierbij de inzet en steun vanuit het TOPICS-MDS-projectteam en van alle onderzoekers en NFU-trekkers in de NFU commissie ouderenzorg wordt het mogelijk om binnen een jaar de wetenschappelijke rapportages te publiceren.

 

De wetenschappelijke uitkomsten van dit project zullen worden gebruikt als onderliggende evidence voor het maken van keuzes voor de optimale eerstelijnszorg voor kwetsbare ouderen. Hiertoe is ondermeer een nauwe samenwerking met het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG). Op deze manier draagt de binnen het NPO opgedane kennis daadwerkelijk bij aan de betere eerstelijns zorg voor kwetsbare ouderen in Nederland.

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website