Projectomschrijving

Ideeën van ouderen over eigen regie

Als ouderen meer regie hebben over hun zorg, kan dat bijdragen aan meer ervaren kwaliteit van leven en zorg. Maar dat is nog niet onderzocht. Ook is nog onduidelijk of er verschillen zijn in de mate van ervaren regie en in hoeverre een lage sociaal-economische status hierop van invloed is.

Doel
Dit project onderzoekt:
• wat kwetsbare ouderen verstaan onder eigen regie in het zorgproces;
• in hoeverre eigen regie samenhangt met ervaren kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven;
• in hoeverre verschil in sociaal-economische status hierop van invloed is.

Werkwijze
Onderzoekers verzamelen gegevens over eigen regie bij enkele honderden ouderen. Daarvoor gebruiken ze een meetinstrument dat is gebaseerd op de ideeën van ouderen over eigen regie. De resultaten worden met ouderen en hun vertegenwoordigers besproken. Daarna doen zij aanbevelingen voor de zorgpraktijk.

Doelgroep
Kwetsbare ouderen van 65 jaar en ouder.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website