Projectomschrijving

Presentie in de Praktijk

De presentietheorie houdt in dat een zorgverlener aandacht heeft voor de cliënt. Zo leert hij te zien wat er bij de ander leeft en wat hij voor hem kan betekenen. Er is veel materiaal dat hulpverleners ondersteunt bij het present handelen. De vertaalslag naar het mbo-onderwijs en de praktijk is echter nog niet gemaakt.

Doel
Dit project onderzoekt hoe mbo’ers zo kunnen worden opgeleid dat zij de presentietheorie toepassen in de praktijk. Daarvoor wordt een lessencyclus ontwikkeld over goede zorg, de theorie en praktijk van presentie en reflectie op het professioneel handelen.

Werkwijze
Stichting Presentie onderzoekt het bestaande materiaal op bruikbaarheid binnen het mbo-onderwijs. Het materiaal wordt verwerkt in een onderwijsprogramma, waarna een pilot plaatsvindt. De definitieve lessencyclus wordt ingebed binnen het onderwijscurriculum van het Koning Willem 1 College. Ook vindt verbreding plaats naar andere instellingen in de ouderenzorg.

Doelgroep
Verzorgenden niveau 3.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website