Projectomschrijving

Nieuw meetinstrument voor indicatie

Indicaties voor AWBZ-zorg sluiten niet altijd goed aan op de zorgbehoeften van kwetsbare ouderen. Dat komt voor een deel door de manier waarop de ernst van de beperkingen wordt bepaald. De vraag is of preciezer meten van de ernst van beperkingen bijdraagt aan een betere indicatie.

Doel
Het doel van dit project is het optimaliseren van de indicatiestelling voor de AWBZ-zorg en maatschappelijke ondersteuning. Een speciaal instrument moet gaan voorspellen of de indicatie na ontslag uit het ziekenhuis passend is.

Werkwijze
De onderzoekers volgen de ouderen vanaf de voorbereiding van het ontslag uit het ziekenhuis tot en met zes maanden daarna. Daarbij gebruiken ze het meetinstrument en kijken ze of de score die dat instrument geeft, een goede voorspellende waarde heeft voor de indicatie na zes maanden.

Doelgroep
65-plussers die acuut worden opgenomen in het ziekenhuis en een verhoogd risico hebben op functieverlies.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website