Projectomschrijving


‘Familievriendelijk werken’ met gebruik van e-learning

Het vraagt veel van verzorgenden om een goede relatie te onderhouden met hun cliënten en de familie. Dat het contact niet altijd goed verloopt, blijkt uit talloze conflicten tussen familie en professionals. Zorginstellingen zoeken naar manieren om hun personeel te ondersteunen in hun communicatie met de familie.

Doel
Het doel is om een bijscholing te ontwikkelen waarmee instellingen familievriendelijk werken kunnen verankeren op de werkvloer. Het eindproduct bestaat uit een gedetailleerde docentenhandleiding. Met de elementen kan elke zorginstelling een eigen leertraject ontwerpen. Uitgangspunt is dat verzorgenden op eigen tempo en op zelfgekozen tijdstippen kunnen werken aan de modules.

Werkwijze
Twee zorginstellingen voeren een pilot uit. Zij ontwerpen en evalueren een ‘blended learning’ leerroute. Daarbij worden individuele e-learning modules afgewisseld met groepsbijeenkomsten en opdrachten. Evaluatie vindt onder meer plaats door elektronische enquêtes voor en na het bijscholingstraject.

Doelgroep
Verzorgenden niveau 2 en 3.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website