Projectomschrijving

Aandacht voor depressie

Depressie is voor kwetsbare ouderen een van de belangrijkste gezondheidsproblemen in de 21ste eeuw. Toch komt bij de meerderheid van hen depressiviteit niet ter sprake. Daardoor krijgen zij ook geen behandeling, terwijl die behandelingen er wel zijn.

Doel
Het doel van dit project is het verbeteren van de (h)erkenning, zorg en behandeling voor kwetsbare, depressieve ouderen. Dit al in de eerstelijnszorg. Onder meer door de toegang tot de beschikbare diensten te verbeteren. De onderzoekers ontwikkelen daarvoor onder meer informatiemateriaal voor alle doelgroepen en onderwijsmateriaal.

Werkwijze
Tachtig huisartsenpraktijken, gemeente Amsterdam en GGZ-instellingen doen mee. Een deel van de praktijken voert de nieuwe werkwijze pas later in waardoor ouderen uit deze praktijken vergeleken kunnen worden met praktijken die al wel aandacht geven aan depressiviteit.

Doelgroep
Kwetsbare ouderen met depressie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website