Projectomschrijving

Binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg is de ISCOPE-studie (Integrated Systematic Care for Older PEople) uitgevoerd. Doel van deze ISCOPE-studie was het invoeren van een eenvoudig signaleringssysteem voor problemen in fysiek, psychisch en sociaal functioneren bij ouderen. Voor die ouderen die op de signaleringsvragenlijst een combinatie van problemen bleken te hebben, werd aansluitend zorg aangeboden via een zorg-actieplan. Huidig project betreft een herhaalmeting.

Doelgroep

Huisartsen, ouderen

Doel

Meten van het langetermijneffect van het werken met een signaleringssysteem en zorgplannen.

Opbrengst

Zichtbaarheid mogelijke effecten op functioneren van ouderen of op zorgkosten.

Werkwijze

In de ISCOPE-studie was een meting van de uitkomstmaten na één jaar uitgevoerd. Die studie laat zien dat huisartsen voordelen zien in werken met een zorgplan. Ouderen prefereren deze manier van werken van de huisarts. Er was echter geen effect te zien op functioneren van ouderen of op zorgkosten, daarom vindt nu de ISCOPE herhaalmeting na 5 jaar plaats. Daarnaast wordt gemeten in welke mate ouderen tevreden waren over de zorg.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website