Projectomschrijving

Interdisciplinair opleidingsmodel Ouderenzorg

Ouderen worden ouder en wonen langer thuis. Daardoor groeit de vraag naar complexe zorg in de thuissituatie. De aandacht voor kwaliteit van leven en welbevinden wordt belangrijker. Dit vereist betere samenwerking tussen zorgverleners en integratie van wonen en welzijn. Bestaande zorgopleidingen zijn echter disciplinegebonden en vooral georiënteerd op ziekten. Van zorgverleners worden dus nieuwe competenties verlangd.

Doel
De onderzoekers ontwikkelen een interdisciplinair opleidingsmodel dat bijdraagt aan duurzame, breed toepasbare verbeteringen in de ouderenzorg. Het project levert een document op met competenties in een brede context. Deze vormen de basis voor interdisciplinaire scholing voor professionals in de ouderenzorg.

Werkwijze
Het onderzoek combineert theoretische kennis uit opleidingsmodellen met kennis uit expertpanels. Huisarts en praktijkondersteuner volgen samen modules, reflecteren hierop en passen deze toe op hun werkplek. Zo worden competenties, leerdoelen en leermiddelen direct gekoppeld aan vragen en verwachtingen van ouderen.

Doelgroep
Vijf tot tien huisartsenpraktijken in regio Groningen. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website